Rehabilitación y consultas del Hospital Sociosanitario Francolí Rehabilitación y consultas del Hospital Sociosanitario Francolí Rehabilitación y consultas del Hospital Sociosanitario Francolí Rehabilitación y consultas del Hospital Sociosanitario Francolí Rehabilitación y consultas del Hospital Sociosanitario Francolí Rehabilitación y consultas del Hospital Sociosanitario Francolí Plano de Rehabilitación y consultas del Hospital Sociosanitario Francolí

Rehabilitació Sociosanitari Francolí

 

DATA:

LOCALITZACIÓ:

Hospital Sociosanitario Francolí – Tarragona

CONSTRUCTORA:

1ª Fase – Construccions Capsana, S.L.

2ª Fase – Iberland Inmuebles y Reformas, S.L.

ARQUITECTURA:

Arquitectura Ingeniería Salud, S.L.P

PRESSUPOST:

1.060.951,14 €

SUPERFÍCIE:

2.014,5 m2

PROMOTOR:

CatSalut – Servei Català de la Salut

TREBALLS REALITZATS:

Direcció Execució Obra

Seguiment Control Qualitat

Coordinació Seguretat i Salut

Treballs realitzats en col·laboració amb TRAM J Hierro Assc.

Tags
España