33 HABITATGES LLORET DE MAR

DATA:

2018

LOCALITZACIÓ:

Lloret de Mar

ARQUITECTURA:

GCA Architects

PRESSUPOST (PEM):

2.430.220,80 €

SUPERFÍCIE:

4.869,42 m2

PROMOTOR:

Mutual Goals

TREBALLS REALITZATS:

Estat d’amidaments i pressupost – Fase projecte