Illa del Cel

DATA:

Juny 2020 – Novembre 2020

LOCALIZACIÓ:

Barcelona

ARQUITECTURA:

GCA Architects

SUPERFICIE:

93 Pisos

1.000 m2 de Zones comuns

PROMOTOR:

Privat

TREBALLS REALITZATS:

Amidaments i pressupost

Auditoria de l’estat actual i intervencions