Aules Postgrau Abat Oliba – CEU

 

DATA:

1ª fase any 2017

2ª fase any 2018

LOCALITZACIÓ:

Universitat Abat Oliba CEU

PROMOTOR:

Fundación Universitaria San Pablo CEU

TREBALLS REALITZATS:

Projecte

Direcció d’obra

Construction management