OFICINES LA ESCOCESA

DATA:

2019 – 2020

LOCALITZACIÓ:

Barcelona

CARACTERÍSTIQUES:

2 Psot + PBaixa + 12

Conjunt 2 edificis de PB+ 12 i PB + 9

Urbanització interior

ARQUITECTURA:

GCA Architects

PRESSUPOST :

Privat

SUPERFÍCIE:

Superfície total 35.673,61 m2

Superfície sobre rasant 24.660,44 m2

Superfície sota rasant 11.013,17 m2

PROMOTOR:

Meridia Capital

TREBALLS REALITZATS:

Estat d’amidaments i pressupost

Fase Projecte