HOTEL KIMPTON VIVIDORA

DATA:

Maig 2018 – Febrer 2019

Inauguració any 2020

LOCALITZACIÓ:

Barcelona

ARQUITECTURA:

Arquitectura – GCA Architects

Interiorisme – El Equipo Creativo

PRESSUPOST (PEM):

Privat

SUPERFÍCIE:

156 Habitacions + zones comuns (lobby, restaurants, roof, etc…)

6.803,09 m2

PROMOTOR:

Casacuberta

TREBALLS REALITZATS:

Estat d’amidaments i pressupost – Fase projecte