HOTEL CAMPUS LA MOLA

DATA:

Diverses fases: Des de desembre 2017 a Abril 2019

Execució d’obra de les zones comuns finalitzada

LOCALITZACIÓ:

Terrassa

ARQUITECTURA:

GCA Architects

Col·laborador: EmeConcepts

PRESSUPOST (PEM):

Privat

SUPERFÍCIE:

183 Habitacions + passadissos

5.780 m2 de zones comuns: masia, lobby, restaurant, piscina, sala de jocs…

PROMOTOR:

Chateauform

TREBALLS REALITZATS:

Estat d’amidaments i pressupost – Fase projecte